wz
1/2012 o nakládání s odpadem 2/2012 upravují pohyb psů na veřejném prostranství 3/2012 o místním poplatku ze psů 4/2012 o místním poplatku ze vstupného 5/2012 která zrušuje vyhlášku 2/2003 Směrnice o finanční kontrole Směrnice pro interní oběh účetních dokladů Jednací řád zastupitelstva obce Obecně závazná vyhláška č. 1/2006     Hnývnice