wz
DOKUMENT VYVĚŠENO SEJMUTO Zahájení zjišťovacího řízení-Plán pro zvládání povodňových rizik 9.1.2015 Výroční zpráva 2014 15.1.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5.2.2015 Závěrečný účet Mikroregionu Hracholusky pro rok 2014 23.4.2015 Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí 2015 12.5.2015 Vyjádření o existenci nadzemních/podzemních sítí 25.11.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.12.2015 Informace finančního úřadu  15.12.2015 Informace finančního úřadu (DPH) 15.12.2015 Návrh rozpočtu 2016 15.12.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.3.2016 Nabídka pozemků + text k nabídce 4.4.2016 Oznámení o zamýšleném převodu 27.4.2016 Závěrečný účet Mikroregionu Hracholusky za rok 2015 16.5.2016 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 Počet členů OKVK-volby do zastupitelstev krajů 5.8.2016 Poskytnutí informace o počtu a sídIe volebních okrsků 21.8.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 25.8.2016 Veřejná vyhláška oznámení 8.9.2016 Oznámení o době a místu konání voleb 19.9.2016 Návrh rozpočtu HR 2017 7.11.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 15.12.2016 Návrh opatření Bobr evropský 17.1.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Veřejná vyhláška