wz
DOKUMENT VYVĚŠENO SEJMUTO Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.9.2018 Volby 2018 - Oznámení o době a místě konání voleb 20.9.2018 Záměr propachtování pozemku 11.9.2018 Záměr výpůjčky pozemku 11.9.2018 Volby 2018 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 21.8.2018 Volby 2018 - Stanovení min. počtu členů okrsk.volební komise 5.8.2018 Dražební vyhláška 14.6.2018 Záměr výpůjčky pozemku 22.5.2018 Závěrečný účet DSO Mikroregion Hracholusky + příloha 21.5.2018 Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí 2018 27.4.2018 Závěrečný účet obce Hněvnice za rok 2017 16.4.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa 7.3.2018 Veřejná vyhláška 5.2.2018 Volba prezidenta ČR - výsledky volby Volba prezidenta ČR 2.kolo - oznámení o době a místu konání voleb 15.1.2018 Volba prezidenta ČR-oznámení o svolání prvního zasedání volební komise 20.12.2017 15.1.2018 Volba prezidenta ČR-oznámení o době a místě konání voleb 20.12.2017 15.1.2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7.12.2017 31.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 30.11.2017 31.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 30.11.2017 31.12.2017 Výzva pro zájemce o provozování pohostinství 30.11.2017 31.12.2017 Volba prezidenta ČR -.informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.11.2017 31.12.2017 Schválený rozpočet mikroregionu Hracholusky na rok 2018 21.11.2017 31.12.2017 Volba prezidenta ČR-stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ¨13.11.2017 31.12.2017 Návrh rozpočtu mikroregionu Hracholusky na rok 2018 30.10.2017 31.12.2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR konaných ve dnech 20.10.-21.10.2017 23.10.2017 31.12.2017 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství-návrh opatření obecné povahy 2.10.2017 31.12.2017 Volby do Poslanecké sněmovny ČR - oznámení o době a místě konání voleb 2.10.2017 31.12.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy (územní plán obce) 19.9.2017 31.12.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 13.9.2017 31.12.2017 Volby do Poslaneské sněmovny ČR - jmenování zapisovatele okskové volební komise 7.9.2017 31.12.2017 Hněvnice