wz
DOKUMENT VYVĚŠENO SEJMUTO Zahájení zjišťovacího řízení-Plán pro zvládání povodňových rizik 9.1.2015 Výroční zpráva 2014 15.1.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5.2.2015 Závěrečný účet Mikroregionu Hracholusky pro rok 2014 23.4.2015 Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí 2015 12.5.2015 Vyjádření o existenci nadzemních/podzemních sítí 25.11.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.12.2015 Informace finančního úřadu  15.12.2015 Informace finančního úřadu (DPH) 15.12.2015 Návrh rozpočtu 2016 15.12.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.3.2016 Nabídka pozemků + text k nabídce 4.4.2016 Oznámení o zamýšleném převodu 27.4.2016 Závěrečný účet Mikroregionu Hracholusky za rok 2015 16.5.2016 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 Počet členů OKVK-volby do zastupitelstev krajů 5.8.2016 Poskytnutí informace o počtu a sídIe volebních okrsků 21.8.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 25.8.2016 Veřejná vyhláška oznámení 8.9.2016 Oznámení o době a místu konání voleb 19.9.2016 Návrh rozpočtu HR 2017 7.11.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 15.12.2016 Návrh opatření Bobr evropský 17.1.2017